VERASET İŞLEMLERİ RANDEVU SAYFASI
Bu sayfadaki metne onay verdikten sonra, vefat edenin adını, soyadını, TC kimlik numarasını girerek randevu alabilirsiniz.
Gerekli Belgeler:
Veraset yoluyla veya karşılıksız olarak elde edinilen mallar sebebiyle verilecek olan veraset ve intikal vergisi beyannamesinin yanı sıra ilgili vergi dairesine, malların çeşidine göre verilmesi gereken diğer belgeler:
 • VERASET BEYANNAMESİ doldurularak tüm mirasçılar tarafından imzalanması gerekmektedir. (Linkten indirilebilir)
 • Vefat eden kişiye ait Veraset ilamının ASLI (Noter veya Mahkemeden alınacak)
 • Tapu fotokopisi veya Onaylı Tapu dökümü (Tapu Müdürlüğünden alınacak)
 • Rayiç bedeli gösterir belge (Belediyeden alınacak ve ölüm yılına ait mühürlü ve ıslak imzalı olacak)
 • Varsa bankadaki net para veya menkul kıymetler tutarını gösterir belge (Döviz/Altın bulunması halinde ölüm tarihli Merkez Bankası Döviz Alış Kuru olmalı)
 • Varsa araç veya silaha ait ruhsat fotokopisi (https://www.tsb.org.tr/tr adresinden Türkiye Sigortalar Birliği/ Kasko Değer Listesine ulaşabilirsiniz.)
 • Varsa şirketin bilançosu ve gelir tablosu (Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin rayiç bedel - tapu fotokopisi ve araç varsa ruhsat fotokopisi). (Vergi dairesi veya SMMM onaylı)
 • HER VEFAT VEYA BAĞIŞ İÇİN AYRI AYRI RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
 • VEFAT EDEN KİŞİ ADINA TEK RANDEVU YETERLİ OLUP, TÜM MİRASÇILARIN RANDEVU ALMASINA GEREK YOKTUR. LÜTFEN RANDEVU SAATLERİNİ GEREKSİZ YERE İŞGAL EDİP DİĞER VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYELİM.
 • Lütfen randevu saatinizden 10 dakika önce dairede olunuz.
 • Vekalet kullanılarak yapılan işlemlerde "Veraset Beyannamesi Tanzim ve imzaya yetkilidir" ibaresinin bulunması gerekmektedir.
 • Veraset Beyannamesi vefat edenin EN SON ikametgahının bulunduğu yer veraset vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
 • Bağış işleminde bağışın yapıldığı yıla ait belediyeden alınacak Rayiç Değer Yazısı ve veraset ve intikal beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.
 • İntifa işleminde vefat yılına ait rayiç bedel, İntifayı gösterir belge (Tapu veya Tapu kaydı) ve veraset ve intikal beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
UYARI: Değerli vatandaşlarımız her bir veraset beyannamesi için ayrı ayrı randevu oluşturmalısınız. Şöyle ki bağışlarda bağış yapan tarafından birden fazla kişiye yapılan ve beyan edilen bağışlar için randevu sistemi aynı güne sadece bir bağış için randevu oluşturmaya izin vermektedir. Eğer aynı günde aynı bağış yapan adına birden fazla randevu alınacaksa diğer randevuları bağışta bulunulan adına alınız.
Yukarıdaki açıklamaları okudum. Belgeleri eksiksiz olarak getireceğimi taahhüt ederim.
Giriş